KONSULTOINTI

Meiltä löydät edelläkävijän otteet suomalaiseen infra- ja aluesuunnitteluun. Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointiratkaisuja rakennetun ympäristön kestäväksi kehittämiseksi – niin uudisrakennus kuin saneerauskohteisiinkin.

Autamme asiakkaitamme toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia periaatteitaan ja luomaan kiertotalousnäkökulman huomioivia strategioita. Täsmennämme kanssasi tulevan hankkeen toteutuksen tavoitteet ja kriteerit kiertotalouden näkökulmasta. Suunnitteluvaiheessa huomiota kiinnitetään toteutuksen lisäksi myös hankkeen ja tuotteiden elinkaareen sekä kiertotalouden luuppien toteutumiseen: kunnossapitoon ja uusiokäyttöön.

Avullamme tuot kiertotalousnäkökulman saumattomaksi osaksi aluesuunnittelua. Kiertotalouden johdonmukainen toteutuminen taataan huomioimalla sen asettamat vaatimukset kaavoitukselle, arvioimalla alueen rakennesuunnitelman vaikutukset sekä listaamalla hankkeeseen soveltuvat kiertotalouden mukaiset rakentamisen periaatteet yksityiskohtaisesti. 

Tarjoamme palvelut:

  • Liiketoimintaympäristön kiertotalousanalyysi
  • Kiertotalousajattelun integrointi osaksi liiketoimintastrategiaa
  • Erilaiset kiertotaloushankkeet ja toimintasuunnitelmat
  • Kiertotalouden kumppanuusverkoston rakentaminen

Kaikissa hankkeissamme tavoitteena on koko elinkaaren kokonaisoptimointi, mikä edellyttää uudenlaista tuoteteknologiaa, vahvaa yhteistyökumppanipohjaa, osaavaa projektijohtoa sekä kiertotalouden mukaisia rakentamis- ja rakennuttamistapoja.

Johtamisen ja yhteistyön rakentamisen tukeminen

Onko ympärilläsi lukuisa joukko toimijoita, mutta et ole varma, keneen ja miten ottaisit yhteyttä. Tämän vuoksi on tärkeää tietää miten toimia, jotta saisit yhteyden tiettyyn tahoon ja yhteistyö toimisi tehokkaasti. Verkostot ovat hyvä keino yhdistää voimavaroja ja luoda yhdessä jotain uutta yrityksesi käyttöön. Voimme auttaa sinua organisaation toiminnan ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä sekä uusien yhteistyösuhteiden luomisessa.

Hyödynnä osaamistamme ja kokemustamme:

Strategian laadinnassa
Johtamisen (hallitus ja johtoryhmä) kehittämisessä
Toimitusjohtajan työn tukemisessa
Yhteistyön rakentamisessa

Nopeasti muuttuvassa maailmassa organisaation ympärillä ei ole koskaan häiriötöntä ja vakaata toimintaympäristöä. Oletko varautunut muutoksiin? Voimme auttaa ja olla toteuttaja organisaation sisäisten toimintojen kehittämisessä sekä tukena sidosryhmäyhteistyön johtamisen kehittämisessä.

Johtamisen ja yhteistyön rakentamisen tukeminen

Onko ympärilläsi lukuisa joukko toimijoita, mutta et ole varma, keneen ja miten ottaisit yhteyttä. Tämän vuoksi on tärkeää tietää miten toimia, jotta saisit yhteyden tiettyyn tahoon ja yhteistyö toimisi tehokkaasti. Verkostot ovat hyvä keino yhdistää voimavaroja ja luoda yhdessä jotain uutta yrityksesi käyttöön. Voimme auttaa sinua organisaation toiminnan ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä sekä uusien yhteistyösuhteiden luomisessa.

Hyödynnä osaamistamme ja kokemustamme:

  • Strategian laadinnassa
  • Johtamisen (hallitus ja johtoryhmä) kehittämisessä
  • Toimitusjohtajan työn tukemisessa
  • Yhteistyön rakentamisessa

Nopeasti muuttuvassa maailmassa organisaation ympärillä ei ole koskaan häiriötöntä ja vakaata toimintaympäristöä. Oletko varautunut muutoksiin? Voimme auttaa ja olla toteuttaja organisaation sisäisten toimintojen kehittämisessä sekä tukena sidosryhmäyhteistyön johtamisen kehittämisessä.

Johtaminen ja yhteistyön rakentaminen

Oletko miettinyt millaisia yhteistyösuhteita sinulla on ja hyödynnätkö niitä riittävästi? Saavutatko niistä yrityksellesi sitä etua mitä tavoittelet? Saatko verkostoista liiketoimintahyötyä, kuten lisäarvoa asiakkaille, oman osaamisen lisäämistä, pääsyä kansainvälisille markkinoille tai kilpailukykyä markkinoilla. Tarvitsetko uusia yhteistyökumppaneita? Tarvitsetko tukea johtamiseen liittyviin kysymyksiin?

Ota yhteyttä niin katsotaan miten voimme olla avuksi liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien verkostosuhteiden luomisessa. Tarjoamme tukea yrityksesi toiminnan tehostamiseen, verkostojen luomiseen ja palvelujen kehittämiseen. Hyödynnä osaamistamme ja kokemustamme yrityksesi liiketoiminnan kehittämisessä.

Meillä on kokemusta ja osaamista auttaa muutostilanteiden johtamisessa. Meidän osaamisemme painottuu johtamistehtäviin, jotka liittyvät verkostojohtamiseen, yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja alueellisen elinvoimaisuuden edistämiseen. Vahvimmat osaamisalueet ovat yritystoiminnan ja palveluliiketoiminnan kehittäminen ja yhteistyösuhteiden luominen. Meillä on kokemusta organisaatioiden ja erilaisten verkostojen johtamisesta ja olemme rakentaneet kannattavaa yritystoimintaa useissa organisaatioissa.

Kiertotalouden mukaisen infrarakentamisen
TAVOITTEET JA HYÖDYT

• Säästöt rakentamisen kustannuksissa
• Alhaisemmat käyttökustannukset
• Säästää luonnonvaroja
• Vähentää jätettä, päästöjä, ympäristökuormitusta
• Sosiaalisen ja ekologisen arvon luonti

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ