PROJEKTINJOHTO

Meiltä saat kiertotalouden mukaiset projektisuunnitelmat julkisen sekä yksityisen sektorin aluekehittämis – ja infrahankkeisiin. Toimimme projektinjohtajana yhteistyössä kuntien/kaupungin ja ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa ja tarjoamme tarvittaessa myös kiertotalouden mukaiset suunnittelu- ja konsultointipalvelut sekä konkreettiset ratkaisut rakentamiseen.

Aluekehittämis- ja infrahankkeiden kentältä kerrytetty vahva prosessiosaaminen ja prosessin mallintaminen sekä kokonaisuuksien optimointi takaavat tehokkaan ja tavoitteiden mukaisen työskentelyn. Resurssien käytön optimointi tuo asiakkaallemme kustannussäästöjä.

Projekteissamme hyödynnettävät toiminnanohjaus- ja dokumentointityökalut takaavat, että työn tilaajana pääset seuraamaan hankkeen edistymistä aina reaaliajassa. Dokumentointi mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa myös rakennustuotetietojen keräämisen tilaajan materiaalipankkiin.

Kiertotalouden mukaisen infrarakentamisen
TAVOITTEET JA HYÖDYT

• Säästöt rakentamisen kustannuksissa
• Alhaisemmat käyttökustannukset
• Säästää luonnonvaroja
• Vähentää jätettä, päästöjä, ympäristökuormitusta
• Sosiaalisen ja ekologisen arvon luonti

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ