RAKENTAMINEN

Tuomme asiakkaamme hankkeeseen kiertotalouden hyödyt kaikkiin rakentamisen vaiheisiin. Rakentamisen ympäristövaikutusten minimointi onnistuu parhaiten, kun urakoitsija on mukana suunnittelussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja projektinjohdolla on vahva kiertotalouden viitekehyksen mukainen prosessin mallinnus- ja kokonaisuuksien optimointiosaaminen.

Olemme toiminnassamme sitoutuneet kiertotalouden mukaisen rakentamisen periaatteisiin. Arvioimme ratkaisujen päästövaikutukset ja tuomme ratkaisuja, joiden avulla rakentamisen hiilijalanjäljestä saadaan mahdollisimman pieni. Dokumentoimme kaikki urakkamme ja niissä käytetyt rakennustuotteet sähköisesti toiminnanohjausjärjestelmäämme, mikä mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa myös rakennustuotetietojen keräämisen tilaajan materiaalipankkiin.

Pohjarakentaminen
Tie- ja kadunrakentaminen
Aluekehittäminen ja kaupunkisuunnittelu

Pohjarakentaminen

Pohjarakentamisen projekteissa tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja kustannustehokkaasti. Tuomme kohteeseen laajempien kokonaisuuksien ratkaisut ja huomioimme rakennetun ympäristön erityispiirteet, infran toimivuuden, viherratkaisut sekä tilan tarpeet. Rakennetun ympäristön suunnittelun lähtökohtana tulee olemaan asetukset ja määräykset, jotka ohjaavat kohti hiilineutraalia rakentamista vuoteen 2030 mennessä.

Liian usein pohjarakentamisen ja talonrakentamisen välissä on kuilu, vaikka työt ja työvaiheet ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Hankkeen laajempi tarkastelu aluekehityksen näkökulmasta tuo synergiahyötyjä. Toimimalla tiiviissä yhteistyössä ja avoimesti muiden hankkeen osapuolten kanssa, on ratkaisu toimintamallien yhtenäistämiseksi.

Organisaatiossamme on vahva kokemus vaativistakin pohjarakennustöistä. Otamme kohteissamme huomioon massatasapainon ja materiaalivalinnoilla ohjaamme hanketta kohti kestävämpää lopputulosta.

 Uusiomaarakentaminen ja maarakentamisessa käytettävät uusiomateriaalit, joita tuotetaan teollisuuden sivutuotteista, ovat tulevaisuudessa tärkeä osa pohjarakentamista. Meillä Cirecossa tehdään vahvaa tuotekehitystä uusiomateriaalien parissa. Tuomme pohjarakentamiseen uusia mahdollisuuksia infraelementtejä kehittämällä ja hyödyntämällä. Uusilla menetelmillä säästetään luonnonvaroja ja saadaan tehostettua rakennetun ympäristön kiertoja.

Pohjarakentaminen

Pohjarakentamisen projekteissa tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja kustannustehokkaasti. Tuomme kohteeseen laajempien kokonaisuuksien ratkaisut ja huomioimme rakennetun ympäristön erityispiirteet, infran toimivuuden, viherratkaisut sekä tilan tarpeet. Rakennetun ympäristön suunnittelun lähtökohtana tulee olemaan asetukset ja määräykset, jotka ohjaavat kohti hiilineutraalia rakentamista vuoteen 2030 mennessä.

Liian usein pohjarakentamisen ja talonrakentamisen välissä on kuilu, vaikka työt ja työvaiheet ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Hankkeen laajempi tarkastelu aluekehityksen näkökulmasta tuo synergiahyötyjä. Toimimalla tiiviissä yhteistyössä ja avoimesti muiden hankkeen osapuolten kanssa, on ratkaisu toimintamallien yhtenäistämiseksi.

Organisaatiossamme on vahva kokemus vaativistakin pohjarakennustöistä. Otamme kohteissamme huomioon massatasapainon ja materiaalivalinnoilla ohjaamme hanketta kohti kestävämpää lopputulosta.

 Uusiomaarakentaminen ja maarakentamisessa käytettävät uusiomateriaalit, joita tuotetaan teollisuuden sivutuotteista, ovat tulevaisuudessa tärkeä osa pohjarakentamista. Meillä Cirecossa tehdään vahvaa tuotekehitystä uusiomateriaalien parissa. Tuomme pohjarakentamiseen uusia mahdollisuuksia infraelementtejä kehittämällä ja hyödyntämällä. Uusilla menetelmillä säästetään luonnonvaroja ja saadaan tehostettua rakennetun ympäristön kiertoja.

Tie- ja kadunrakentaminen

Tie- ja kadunrakentamisen projekteissa maa-ainekset hyödynnetään paikan päällä rakenteisiin ja maisemointiin. Käytämme uusioasfalttia sekä lähialueelta kierrätettyjä maa-aineksia. Tarjoamme myös uudenlaisia ratkaisuja urakan aikaisiin liikenteenohjausjärjestelmiin, jolloin urakkamme haittaavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Huomioimme projekteissamme ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten äärimmäiset lämpötilan vaihtelut, rankkasateet ja tulvavesien hallinnan. Tavoitteenamme on maaperän ja vesistöjen kemikalisoitumisen estäminen sekä ympäröivän luonnon säilyttäminen ja hyödyntäminen viherrakentamisessa ja maisemoinnissa siten, että infra on paitsi toimivaa, myös saumaton osa ympäröivää luontoa.

Aluekehittäminen ja kaupunkisuunnittelu

Innovatiivisilla ratkaisuilla tuetaan ympäristöä ja luontoa, ja luodaan ihmisille viihtyisämpää asuinympäristöä. Meiltä saat kokonaisvaltaisen konseptin tai projektisuunnitelman, jossa alueen kestävän elämäntavan suunnittelu tapahtuu saumattomassa yhteistyössä maankäytön prosessin kanssa.

Mahdollisuus huomioida kiertotalous uusien asuin- ja yritysalueiden suunnittelussa vaatii ymmärrystä alueen raaka-aine- ja materiaalikierroista, kestävää elintapaa tukevista rakenteista ja palveluista sekä luonnon kantokykyä kunnioittavasta tavasta suunnitella rakennettua ympäristöä. Päätökset, jotka joko mahdollistavat tai estävät kiertotalouden toteutumisen, lukitaan usein jo kaavoitusvaiheessa.

Varmistamme, että yleis- ja asemakaava tukee kiertotaloutta, ja että suunnitellut infraratkaisut ja palvelut – kuten energia, vesi, ravinnekierrot, liikkuminen ja ICT – tukevat kestävää elämäntapaa. Tulevaisuuden hiilineutraalien kaupunkien osalta myös viherrakentaminen, hulevesiratkaisut, luonnonmukaiset kasvualustat ja hiilinielut nousevat keskiöön.

Aluekehittäminen ja kaupunkisuunnittelu

Innovatiivisilla ratkaisuilla tuetaan ympäristöä ja luontoa, ja luodaan ihmisille viihtyisämpää asuinympäristöä. Meiltä saat kokonaisvaltaisen konseptin tai projektisuunnitelman, jossa alueen kestävän elämäntavan suunnittelu tapahtuu saumattomassa yhteistyössä maankäytön prosessin kanssa.

Mahdollisuus huomioida kiertotalous uusien asuin- ja yritysalueiden suunnittelussa vaatii ymmärrystä alueen raaka-aine- ja materiaalikierroista, kestävää elintapaa tukevista rakenteista ja palveluista sekä luonnon kantokykyä kunnioittavasta tavasta suunnitella rakennettua ympäristöä. Päätökset, jotka joko mahdollistavat tai estävät kiertotalouden toteutumisen, lukitaan usein jo kaavoitusvaiheessa.

Varmistamme, että yleis- ja asemakaava tukee kiertotaloutta, ja että suunnitellut infraratkaisut ja palvelut – kuten energia, vesi, ravinnekierrot, liikkuminen ja ICT – tukevat kestävää elämäntapaa. Tulevaisuuden hiilineutraalien kaupunkien osalta myös viherrakentaminen, hulevesiratkaisut, luonnonmukaiset kasvualustat ja hiilinielut nousevat keskiöön.

Kiertotalouden mukaisen infrarakentamisen
TAVOITTEET JA HYÖDYT

• Säästöt rakentamisen kustannuksissa
• Alhaisemmat käyttökustannukset
• Säästää luonnonvaroja
• Vähentää jätettä, päästöjä, ympäristökuormitusta
• Sosiaalisen ja ekologisen arvon luonti

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ